เทศบาลตําบลแม่คํา อ.แม่จัน จ.เชียงราย

MAEKHAM MUNICIPALITY

งานเอกสารและข้อมูลบริการประชาชน

- มาตรการป้องกันการรับสินบน
- แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม
- ประมวลจริยธรรมของข้าราชการพนักงานและลูกจ้าง
- นโยบายกำกับดูแลองค์การที่ดี
- IIT ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน

ITA

- 016 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ - 014 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ - 015 คู่มือสถิติการให้บริการ - 016 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ - 023 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน - 024 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี - 021 แผนการจัดซื้อจัดจ้าหรือแผนการจัดหาพัสดุ - 022 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ - 020 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี - 019 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ6เดือน - 017 E-service - 018 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี - 001 โครงสร้างหน่วยงาน - 005 ข้อมูลการติดต่อ - 003 อำนาจหน้าที่ - 004 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน - 002 ข้อมูลผู้บริหาร - 006 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง - 007 ข่าวประชาสัมพันธ์ - 008 Q&A - 009 Social network - 010 แผนดำเนินงานประจำปี - 011 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน - 012 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี - 013 คู่มือและมาตรฐานการปฏิบัติงาน - 025 นโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล - 026 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล - 027 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล - 028 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี - 029 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ - 030 ช่องทางร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ - 031 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ - 032 ช่องทางการฟังความคิดเห็น - 033 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม - 034 นโยบายไม่รับของขวัญ ( No gift policy ) - 035 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร - 036 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี - 037 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต - 038 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ตามมาตรฐานทางจริยธรรม - 039 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต - 040 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประทุจริตประจำปี รอบ6เดือน - 041 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี - 042 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน - 043 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

แหล่งท่องเที่ยว/สินค้า ผลิตภัณฑ์ /ร้านอาหาร ที่พัก ในตำบล

- Video หอมแม่คำ

ร้องเรียน - ร้องทุกข์

เรื่องร้องเรียน - ร้องทุกข์ รายละเอียด วันที่ สถานะ
zoloft and cialis รายละเอียด 28 ส.ค. 2564 รอตรวจสอบ
cialis interaction รายละเอียด 28 ส.ค. 2564 รอตรวจสอบ
cialis viagra mix รายละเอียด 28 ส.ค. 2564 รอตรวจสอบ
tadalafil navi mumbai รายละเอียด 30 ส.ค. 2564 รอตรวจสอบ
order generic cialis softtabs online รายละเอียด 08 ก.ย. 2564 รอตรวจสอบ
cialis erection quality รายละเอียด 10 ก.ย. 2564 รอตรวจสอบ
equivalence dosage viagra vs cialis รายละเอียด 11 ก.ย. 2564 รอตรวจสอบ
cost of cialis cvs รายละเอียด 11 ก.ย. 2564 รอตรวจสอบ
cialis herbal รายละเอียด 15 ก.ย. 2564 รอตรวจสอบ
miligrams of daily cialis รายละเอียด 17 ก.ย. 2564 รอตรวจสอบ
cialis modo do uso รายละเอียด 17 ก.ย. 2564 รอตรวจสอบ
cialis for 3 way รายละเอียด 21 ก.ย. 2564 รอตรวจสอบ
taking cialis with viagra รายละเอียด 21 ก.ย. 2564 รอตรวจสอบ
cheap cialis generic levitra viagra รายละเอียด 23 ก.ย. 2564 รอตรวจสอบ
cialis daily price รายละเอียด 26 ก.ย. 2564 รอตรวจสอบ
cialis effective rate รายละเอียด 02 ต.ค. 2564 รอตรวจสอบ
comparison of levitra viagra cialis รายละเอียด 10 ต.ค. 2564 รอตรวจสอบ
superior cialis รายละเอียด 11 ต.ค. 2564 รอตรวจสอบ
ldoes cialis effect the brain รายละเอียด 11 ต.ค. 2564 รอตรวจสอบ
biblioth ques sp cialis es รายละเอียด 11 ต.ค. 2564 รอตรวจสอบ
tadalafil experience รายละเอียด 30 ต.ค. 2564 รอตรวจสอบ
buy cialis generic online cheap รายละเอียด 30 ต.ค. 2564 รอตรวจสอบ
viagra cialis euros puntagorda รายละเอียด 31 ต.ค. 2564 รอตรวจสอบ
cialis buy cialis online รายละเอียด 01 พ.ย. 2564 รอตรวจสอบ
prices pill comparison cialis viagra รายละเอียด 04 พ.ย. 2564 รอตรวจสอบ
tadalafil professional รายละเอียด 05 พ.ย. 2564 รอตรวจสอบ
us based licensed pharmacy cialis รายละเอียด 05 พ.ย. 2564 รอตรวจสอบ
fake cialis safe รายละเอียด 07 พ.ย. 2564 รอตรวจสอบ
единици за измерване на информация รายละเอียด 08 พ.ย. 2564 รอตรวจสอบ
who pays for cialis รายละเอียด 08 พ.ย. 2564 รอตรวจสอบ
viagra and cialis drugs รายละเอียด 09 พ.ย. 2564 รอตรวจสอบ
is generic cialis good รายละเอียด 10 พ.ย. 2564 รอตรวจสอบ
when did cialis become generic รายละเอียด 10 พ.ย. 2564 รอตรวจสอบ
cialis with cymbalta รายละเอียด 12 พ.ย. 2564 รอตรวจสอบ
how cialis works for me รายละเอียด 13 พ.ย. 2564 รอตรวจสอบ
male enhancement viagra and cialis รายละเอียด 15 พ.ย. 2564 รอตรวจสอบ
cialis 10 or 20 mg รายละเอียด 05 ธ.ค. 2564 รอตรวจสอบ
online cialis no prescription รายละเอียด 06 ธ.ค. 2564 รอตรวจสอบ
cialis com รายละเอียด 06 ธ.ค. 2564 รอตรวจสอบ
cialis heart attack stroke รายละเอียด 07 ธ.ค. 2564 รอตรวจสอบ
maximum dosage cialis รายละเอียด 09 ธ.ค. 2564 รอตรวจสอบ
cialis nederland รายละเอียด 19 ธ.ค. 2564 รอตรวจสอบ
cialis generic order online bad experience รายละเอียด 19 ธ.ค. 2564 รอตรวจสอบ
cialis 30mg รายละเอียด 20 ธ.ค. 2564 รอตรวจสอบ
Slot Machines, Casino Slots, Spin Casino. รายละเอียด 21 ธ.ค. 2564 รอตรวจสอบ
รายละเอียด 24 ธ.ค. 2564 รอตรวจสอบ
Тренажер типа бубновского รายละเอียด 24 ธ.ค. 2564 รอตรวจสอบ
us cialis pharmacy รายละเอียด 31 ธ.ค. 2564 รอตรวจสอบ
cialis cos รายละเอียด 05 ม.ค. 2565 รอตรวจสอบ
cialis craigslist รายละเอียด 06 ม.ค. 2565 รอตรวจสอบ
lilly cares cialis รายละเอียด 07 ม.ค. 2565 รอตรวจสอบ
cialis and highy blood pressure รายละเอียด 08 ม.ค. 2565 รอตรวจสอบ
grapefruit and cialis รายละเอียด 09 ม.ค. 2565 รอตรวจสอบ
cialis comparison viagra รายละเอียด 25 ม.ค. 2565 รอตรวจสอบ
Pgihnw Orrenz รายละเอียด 25 ม.ค. 2565 รอตรวจสอบ
รายละเอียด 27 ม.ค. 2565 รอตรวจสอบ
Jbkbcp Tritry รายละเอียด 28 ม.ค. 2565 รอตรวจสอบ
уличные тренажеры от производителя купить รายละเอียด 01 ก.พ. 2565 รอตรวจสอบ
Nkmuru Fodmrx รายละเอียด 10 ก.พ. 2565 รอตรวจสอบ
helo and hi all รายละเอียด 13 มี.ค. 2565 รอตรวจสอบ
Mt4 forex trade copier free รายละเอียด 20 เม.ย. 2565 รอตรวจสอบ
cialis vs viagra รายละเอียด 04 ส.ค. 2565 รอตรวจสอบ