750 ปีเมืองเชียงราย  
 

 
   

  เมนูหลัก เทศบาล  
   
 
บุคลากร
 ฝ่ายบริหาร
 ฝ่ายนิติบัญญัติ
 สำนักปลัดเทศบาล
 กองคลัง
 กองสาธารณสุข
 กองการศึกษา
 กองช่าง
โรงเรียน
 โรงเรียนเทศบาลตำบลแม่คำ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่คำ
ประชาคมหมู่บ้าน
 ประชาคมหมู่บ้าน
ผู้นำชุมชน
 หมู่ที่ 1
 หมู่ที่ 2
 หมู่ที่ 8
 หมู่ที่ 10
 หมู่ที่ 12
 หมู่ที่ 14
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
 กองทุนหลักประกันสุขภาพ
 
   


  ผู้เยี่ยมชมเว็บทั้งหมด  
 

ผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด

 
     
   
  ข่าวประกวดราคา  
 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ…
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ…
สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง
ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างซ่อมแซมโรงอาหารโรงเรียนเทศบาลตำบลแม่คำ
ประกาศ ผลการประมูลราคาจ้างทำงานก่อสร้างถนน…
ประกาศ สอบราคาจ้างเหมาเรียงหินป้องกันตลิ่งพัง…
ประกาศ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง…
ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาโครงการเคลื่อนย้ายและติดตั้งระบบประปาแบบแชมเปญ…
โครงการจ้างเหมาเคลื่อนย้ายและติดตั้งระบบประปาแบบแชมเปญ…
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างเคลื่อนย้ายและติดตั้งระบบประปาแบบแชมเปญ
ประกาศ เรื่อง ประมูลราคาจ้างทำงานก่อสร้างท่อระบายน้ำและรางระบายน้ำรูปตัวยู…
ประกาศ เรื่อง ประมูลราคาจ้างทำงานก่อสร้างถนน…
โครงการตกลงจ้างเหมาก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่…
โครงการตกลงจ้างเหมาก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่…
ประกาศ เรื่อง ประกาศ กำหนด วัน เวลา การตรวจรับงานจ้างวางท่อระบายน้ำ…
ประกาศ เรื่องสอบราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน
รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ…
ประกาศ สอบราคาจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่…
โครงการตกลงจ้างเหมาก่อสร้างคลองส่งน้ำรูปตัวยู…
โครงการตกลงจ้างเหมาซ่อมแซมถนน ค.ส.ล. สายหลัก…
 
     
  รวมลิ้งหน่วยงาน  
  
-:- เว็บไซต์จังหวัด -:- 
 
-:- โทรทัศน์ -:-
 
ช่อง 3
ช่อง 5
ช่อง 7
ช่อง 9
nbt
ไทย pbs
 
-:- หนังสือพิมพ์ -:-
 

 

 
   
เทศบาลตำบลแม่คำ
อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
0-5377-9198
0-5377-9388
ประวัติความเป็นมา
ข้อมูลพื้นฐาน
แผนขับเคลื่อนหน่วยงาน ยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
การใช้จ่ายงบประมาณ
ติดต่อสอบถาม
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)
ข่าวกิจกรรมเทศบาล
ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง
ร้องทุกข์