750 ปีเมืองเชียงราย  
 

 
   

  เมนูหลัก เทศบาล  
 
เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
 
 
บุคลากร
 ฝ่ายบริหาร
 ฝ่ายนิติบัญญัติ
 สำนักปลัดเทศบาล
 กองคลัง
 กองสาธารณสุข
 กองการศึกษา
 กองช่าง
โรงเรียน
 โรงเรียนเทศบาลตำบลแม่คำ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่คำ
ประชาคมหมู่บ้าน
 ประชาคมหมู่บ้าน
ผู้นำชุมชน
 หมู่ที่ 1
 หมู่ที่ 2
 หมู่ที่ 8
 หมู่ที่ 10
 หมู่ที่ 12
 หมู่ที่ 14
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
 กองทุนหลักประกันสุขภาพ
 
   


  ผู้เยี่ยมชมเว็บทั้งหมด  
 

ผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด

 
     
   
  ข่าวประกวดราคา  
  รายการประมาณราคาก่อสร้าง ประจำปี 2562  
  1.รายการประมาณการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 2 ช่วงหน้าบ้านนายกิจเจริญ-บ้านครูมลฤดี 

2.รายการประมาณการก่อสร้างหลังคาคลุมถนนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่คำ

3
.รายการประมาณการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู ลำเหมืองร่องโจ้ หมู่ที่ 10

4
.รายการประมาณการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ ม.12 บ้านแม่คำบ้านทุ่ง

5
.รายการประมาณการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 1 ซอย 7(ทิศตะวันตก)

6
.รายการประมาณการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ หมู่ 8 ซอย 4 (ฝั่งทิศใต้)

7
.รายการประมาณการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 14 ช่วงบ้าน นางน้อง

8
.รายการประมาณการก่อสร้างวางท่อนะบายน้ำ หมู่ที่ 1 ช่วงข้างวัดแม่คำสบเปิน

9
.รายการประมาณการก่อสร่้างต่อเติมศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 12
 
  2018-11-16  
     
  รวมลิ้งหน่วยงาน  
  
-:- เว็บไซต์จังหวัด -:- 
 
-:- โทรทัศน์ -:-
 
ช่อง 3
ช่อง 5
ช่อง 7
ช่อง 9
nbt
ไทย pbs
 
-:- หนังสือพิมพ์ -:-
 

 

 
   
เทศบาลตำบลแม่คำ
อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
0-5377-9198
0-5377-9388
ประวัติความเป็นมา
ข้อมูลพื้นฐาน
แผนขับเคลื่อนหน่วยงาน ยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
การใช้จ่ายงบประมาณ
ติดต่อสอบถาม
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)
ข่าวกิจกรรมเทศบาล
ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง
ร้องทุกข์