750 ปีเมืองเชียงราย  
 

 
   

  เมนูหลัก เทศบาล  
   
 
บุคลากร
 ฝ่ายบริหาร
 ฝ่ายนิติบัญญัติ
 สำนักปลัดเทศบาล
 กองคลัง
 กองสาธารณสุข
 กองการศึกษา
 กองช่าง
โรงเรียน
 โรงเรียนเทศบาลตำบลแม่คำ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่คำ
ประชาคมหมู่บ้าน
 ประชาคมหมู่บ้าน
ผู้นำชุมชน
 หมู่ที่ 1
 หมู่ที่ 2
 หมู่ที่ 8
 หมู่ที่ 10
 หมู่ที่ 12
 หมู่ที่ 14
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
 กองทุนหลักประกันสุขภาพ
 
   


  ผู้เยี่ยมชมเว็บทั้งหมด  
 

ผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด

 
     
   
  บุคลากร ฝ่ายนิติบัญญัติ  
 

นายสุวรรณ ภูมิรัตน์  
 
นายชัยวัน คำเงิน  
รองประธานสภาเทศบาล  
นายวาโย ด่านไทยวัฒนา  
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1  
นายศรี ศรีละ  
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1  
นายชรินทร์ ซาวคำเขต  
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1  
นางสุมะณา ปินตา  
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1  
นายเจริญ ทนัญชะนะ  
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1  
นายประสาน ชาวคำเขต  
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2  
นางสาวทองเลี้ยม คำเวียงสา  
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2  
นายประเสริฐ รีอินทร์  
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2  
นายทองเย็น กุยเขียว  
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2  
นายศรีวงค์ ใจปินตา  
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2  

 
     
  รวมลิ้งหน่วยงาน  
  
-:- เว็บไซต์จังหวัด -:- 
 
-:- โทรทัศน์ -:-
 
ช่อง 3
ช่อง 5
ช่อง 7
ช่อง 9
nbt
ไทย pbs
 
-:- หนังสือพิมพ์ -:-
 

 

 
   
เทศบาลตำบลแม่คำ
อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
0-5377-9198
0-5377-9388
ประวัติความเป็นมา
ข้อมูลพื้นฐาน
แผนขับเคลื่อนหน่วยงาน ยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
การใช้จ่ายงบประมาณ
ติดต่อสอบถาม
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)
ข่าวกิจกรรมเทศบาล
ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง
ร้องทุกข์