750 ปีเมืองเชียงราย  
 

 
   

  เมนูหลัก เทศบาล  
 
ข้อมูลทั่วไป
 ประวัติความเป็นมา
 ข้อมูลพื้นฐาน
 คำขวัญ และ วิสัยทัศน์
 ระเบียบ
 ติดต่อสอบถาม
 งบปี
 งบการเงิน
 แผนพัฒนา 3 ปี 2559 - 2561
เทศบัญญัติ
 เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
 เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
 
 
บุคลากร
 ฝ่ายบริหาร
 ฝ่ายนิติบัญญัติ
 สำนักปลัดเทศบาล
 กองคลัง
 กองสาธารณสุข
 กองการศึกษา
 กองช่าง
โรงเรียน
 โรงเรียนเทศบาลตำบลแม่คำ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่คำ
ประชาคมหมู่บ้าน
 ประชาคมหมู่บ้าน
ผู้นำชุมชน
 หมู่ที่ 1
 หมู่ที่ 2
 หมู่ที่ 8
 หมู่ที่ 10
 หมู่ที่ 12
 หมู่ที่ 14
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
 กองทุนหลักประกันสุขภาพ
 
   


  ผู้เยี่ยมชมเว็บทั้งหมด  
 

ผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด

 
     
   
 
 


  กิจกรรม เทศบาลตำบลแม่คำ  
 
 
กิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี
 
โครงการสวนในบ้านอาหารปลอดภัย
 
ป๋าเวณียี่เป็ง เมืองแม่จัน
 
ประชุมคณะทำงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดสะอาด
 
โครงการอำเภอยิ้ม เคลื่อนที่
 
พิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช ณ ลานที่ว่าการอำเภอแม่จัน
 
< แสดงทั้งหมด >
     


 
  ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลแม่คำ  
 
จดหมายข่าวเทศบาลตำบลแม่คำ โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่…
ประกาศ รายชื่อผู้ขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
ประกาศ เรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่รับลงทะเบียนเบี้ยความพิการ…
ประกาศ เรื่องผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและการขึ้นบัญชีผู้ที่ผ่านการคัดเลือก…
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิิทธิ์เข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง(ภาค…
< แสดงทั้งหมด >
 
     
 
  ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง เทศบาลตำบลแม่คำ  
 
  ประกาศ เรื่องสอบราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน
  ประกาศ สอบราคาจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่…
  โครงการตกลงจ้างเหมาซ่อมแซมถนน ค.ส.ล. สายหลัก…
  โครงการตกลงจ้างเหมาก่อสร้างคลองส่งน้ำรูปตัวยู…
  โครงการตกลงจ้างเหมาก่อสร้างโรงจอดรถลานสำนักงานเทศบาลตำบลแม่คำ
< แสดงทั้งหมด >
 
     
 
 
  ร้องเรียน เทศบาลตำบลแม่คำ  
 

ทดสอบ
< แสดงทั้งหมด >
 
     
 
  กระดาน ถาม-ตอบ เทศบาลตำบลแม่คำ  
 

สมัครงานสมุทรปราการสมัครงานในตำแหน่งที่น่าสนใจ
รู้แล้วจะจ่ายแพงทำไม มีรถยนต์ ซื้อ พรบ. ประกัน มีให้เลื
< แสดงทั้งหมด >
 
     

 


  ข่าวประจำวัน  
 


 
     
 
     
 
นายสุเวช ภูมิรัตน์
 
     
  นายกเทศมนตรีตำบลแม่คำ  
 
     
 
นายมนตรี ยานะนวล
 
     
  ปลัดเทศบาลตำบลแม่คำ  
 
  เข้าสู่ระบบ  
 
  ชื่อผู้ใช้งาน
  รหัสผ่าน
   
 
     
 
  รวม Link ต่างๆ  
 
 
 

 
     


 
 
  รวมลิ้งหน่วยงาน  
  
-:- เว็บไซต์จังหวัด -:- 
 
-:- โทรทัศน์ -:-
 
ช่อง 3
ช่อง 5
ช่อง 7
ช่อง 9
nbt
ไทย pbs
 
-:- หนังสือพิมพ์ -:-
 

 

 
   
เทศบาลตำบลแม่คำ
อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
0-5377-9198
0-5377-9388
ประวัติความเป็นมา
ข้อมูลพื้นฐาน
คำขวัญ และ วิสัยทัศน์
ระเบียบ
งบปี
ติดต่อสอบถาม
ข่าวกิจกรรมเทศบาล
ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง
ร้องทุกข์